+ 48 663 846 146

ENNOPL

www.PartHouse.eu

Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu.

Witryna ta może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administrator serwisu może wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w swoich produktach, usługach, programach w serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. On także jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych, które docierają do naszego serwisu poprzez różne formy jak newsletter czy rejestracja konta.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego serwisu. W żadnym wypadku Wasze dane nie będą wykorzystywane, przetwarzane, ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim. Natomiast dane pozyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Wasze listy elektroniczne.

Jeżeli zapisali się Państwo na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziliście zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Państwa dane w celu wysłania Wam naszego Newslettera.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.

Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych mi w celu wykonania umowy sprzedaży towarów lub umowy świadczenia usług jest Karol Jakubczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PartHouse z siedzibą przy ul. Kukuczki 16 m 68, 42-200 Częstochowa.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w powyższym zakresie.

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania i obowiązkowego okresu przechowywania danych, wynikającego z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami rozporządzenia.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz żądania usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, podlega ograniczeniu przez obowiązujące przepisy prawa, np. w zakresie związanym z obowiązkiem przechowywania dokumentacji dla celów rachunkowych.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się drogą mailową na adres: office@parthouse.eu.

Domy

Rainbow

szczegóły
Rainbow

Rainbow

pow.: od 35m2
wymiary od 4m x 3m
już od 120 000 zł

Domy

Moon

szczegóły
Moon

Moon

pow.: od 35m2
wymiary od 4m x 3m
już od 120 000 zł

Sun

Sun

pow.: od 35m2
wymiary od 8m x 6m
już od 120 000 zł

Domy

Star

szczegóły
Star

Star

pow.: od 35m2
wymiary od 8m x 6m
już od 120 000 zł

Technologia

technologia produkcji

System budownictwa, który oferujemy to prefabrykowane elementy podłogi, ścian i dachu budynku.

zobacz film